Centrum voľného času Domino, Zvolen

Centrum voľného času Domino, Zvolen

Bela IV.1567/6
96001 Zvolen
IČO: 37894081

Informácie o inštitúcii Centrum voľného času Domino, Zvolen


O NÁS

 

Dovoľte, aby sme Vás srdečne privítali na internetovej stránke CVČ Domino vo Zvolene. Túto stránku sme vytvorili pre Vás, aby ste sa rýchlo dozvedeli o poslaní, aktuálnych informáciách, podujatiach, súťažiach, záujmových útvaroch – krúžkoch, kurzoch, kluboch a iných aktivitách nášho zariadenia.

Nájdete tu kontakty a informácie o našej pravidelnej aj príležitostnej činnosti, o službách, ktoré poskytujeme deťom, žiakom, mládeži, rodičom aj širokej verejnosti.

Sme v našom meste pre všetkých, ktorí sa chcú neformálne vzdelávať, rozvíjať svoje záujmy, schopnosti, talent, aktívne relaxovať, užitočne a zaujímavo tráviť voľný čas v spoločnosti priateľov.

Našou činnosťou predchádzame protispoločenskej, trestnej činnosti aj drogovej závislosti.

Umiestňujeme sem fotografie, kalendár podujatí na najbližšie obdobie, prázdninové aktivity a pod. Sme presvedčení, že táto web- stránka bude pre Vás užitočným zdrojom informácií a vedomostí.

 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DOMINO UŽ TRADIČNE DÁVA ZMYSEL VÁŠMU VOĽNÉMU ČASU

Tešíme sa na Vašu návštevu na našej webstránke a prajeme Vám príjemné chvíle strávené pri jej prezeraní!
Ešte viac nás poteší, ak sa osobne zúčastníte aktivít, ktoré pre Vás pripravujeme, budete s nimi spokojní a rozšírite rady členov a priateľov nášho Centra voľného času DOMINO vo Zvolene.

 

Voľný čas sa stal významným fenoménom našej doby.

 

Snažíme sa rozvíjať a kultivovať osobnosti, poskytujeme možnosť zábavy i poučenia, vytvárame priestor pre spolkovú činnosti, stretávanie sa s kamarátmi so spoločnými záujmami z celého mesta. Nezatvárajme oči pred deťmi a mladými, ktorí pijú, fajčia a mnohí aj užívajú drogy. Spolupracujeme s políciou aj psychológmi a je to hrozba aj v našom meste. My, pedagógovia v centre orientujeme svoju činnosť ku všetkým cieľovým skupinám, aj k tým, ktoré sú na okraji spoločnosti, ľuďom rôzne handicapovaným, pretože ako profesionáli dobre vieme, že nevhodne využitý voľný čas môže byť priestorom pre rozvoj sociálno-patologických javov vrátane drogovej závislosti.

Staráme sa o deti a mládež počas celého roka tzn. aj v čase prázdnin. Pripravujeme pobytové aj mestské tábory pre všetky deti, aj zo sociálne slabých rodín.

V našom centre chápeme voľný čas ako hodnotu, v ktorej sa rozvíjajú všetky stránky osobnosti. Predchádzame protispoločenskej, trestnej a drogovej závislosti motivačnými podujatiami a záujmovou činnosťou.

Na základe projektu sme boli vybraní do Európskej informačnej siete EURODESK a v súčasnosti pracuje v CVČ regionálna pobočka ako jedna z prvých na Slovensku.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľka: Mgr. Emília Vongrejová

evongrejova@cvcdominozv.sk


Zástupkyňa: Mgr.Iveta Ptačovská

iptacovska@cvcdominozv.sk

 

 
Kde nás nájdete?

Zobrazit